Altres grups de recerca de la Facultat

Grup de recerca en Aprenentatge i Cognició: un enfocament comparat

 

El grup investiga processos d'aprenentatge associatiu tan de relacions espacials como no espacials en humans i en altres animals. L’aportació més rellevant del grup ha estat la demostració que fenòmens bàsics del condicionament també s’observen en l’aprenentatge espacial.

Més informació a http://www.gracec.info/

El grup fa recerca en conducta adaptativa i psicologia computacional, des del punt de vista de que la conducta individual i grupal pot ser descrita com un fenomen emergent a partir d’un conjunt reduït parsimoniós de regles d’interacció entre agents.

Més informació a http://www.ub.edu/gcai/group/

El focus principal del treball del GRINTIE és l'estudi dels processos d'influència educativa, és a dir, els processos, essencialment interpsicològics, pels quals els educadors (professors, pares...) ajuden els aprenents (alumnes, fills...) a construir coneixement en el marc de les situacions educatives.

Més informació a http://www.psyed.edu.es/grintie

El grup té un objectiu tecnològic, la millora d’algoritmes, mètodes i tècniques interactives en entorns virtuals, i  científic, comprendre com les persones interactuen amb entorns virtuals, iidentificant-ne els mecanismes cerebrals.

Més informació a http://www.event-lab.org/

L’activitat investigadora del grup gira entorn al desenvolupament de nous mètodes en aquestes àrees, així com entorn a l’aplicació d’aquestes metodologies a diferents àrees (psicologia clínica, marketing, personalitat i predicció comportament, educació, etc.).

El grup investiga en l’àmbit de la neurociència cognitiva del llenguatge i de les funcions executives, específicament en l’aprenentatge del llenguatge, el bilingüisme i processos de detecció i correcció d’errors.

Més informació a http://www.brainvitge.org

IPs.: Dra. Rosa M. Vilaseca i Dra. Magda Rivero

L'activitat de recerca del grup es centra en l'estudi de les relacions entre comportaments parentals, benestar emocional de mares i pares, funcionament familiar i desenvolupament infantil normotípic i amb trastorns (Discapacitat Intel.lectual, Trastorns de l'Espectre Autista...), així com en l'avaluació de les competències parentals i la intervenció amb famílies.

Més informació

http://mipe.psyed.edu.es/ca/datos-generales/grupos-investigacion/padind_ub/

La recerca en tècniques estadístiques avançades constitueix el pal de paller de tot el grup i descansa en la necessitat d’establir aproximacions estadístiques més sofisticades i ajustades a les demandes multivariants dels fenòmens psicològics.

Més informació a https://bit.ly/3leOLDg

El grup té com a interès principal el desenvolupament de dissenys de recerca des de la innovació que aporten la tecnologia i les aplicacions multimèdia i digitals en la metodologia observacional.

Més informació http://www.fbg.ub.edu/investigadors/grups-recerca-ub/grup-recerca-innovacio-dissenys/

 

Comparteix-ho: