Màster en Gestió i Desenvolupament de Persones i Equips en les Organitzacions

L’objectiu genèric del Pràcticum és posar en contacte l’estudiant amb els diferents àmbits i activitats de la realitat professional, de manera que els conegui en grau suficient com perquè pugui completar la seva formació teòrica i orientar-se amb vista al seu futur professional.

 

Aquest objectiu s’ha de concretar mitjançant el mateix model de les pràctiques i, a través de programes específics que s’han de plantejar i desenvolupar en relació amb les exigències del màster, i les possibilitats ofertes per cada un dels centres en què els/les estudiants faran les seves pràctiques.

 

El Pràcticum és un conjunt d’activitats orientades a l’adquisició d’informació, coneixements, habilitats i actituds requerits per a l’exercici d’un rol professional concret que té existència i demanda en el mercat de treball.

 

Aquesta adquisició es produeix mitjançant la col·laboració amb un/una professional i sota la tutoria d’un/a professor/a d’aquesta. Es tracta, per tant, d’una experiència viscuda en contextos reals de treball, on coneixerà l’organització i ambient laborals, la normativa a la feina tant a nivell de horaris com de drets i deures derivats del treball, on haurà d’aprendre a treballar tant individualment com en equip, i on serà necessari que els coneixements adquirits al llarg del màster aflorin i, s’apliquin i utilitzin els principis ètics i deontològics per a l’exercici de la professió.

Normativa de pràctiques acadèmiques externes aprovada a la UB

GDO - Procediment Convenis Alumnes

Comparteix-ho: