Màster en Psicologia de l'Educació - MIPE

Matèria 10. Pràctiques externes professionals – especialitat d’Intervenció psicoeducativa

14 crèdits ECTS

Universitat de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Girona

Universitat Ramon Llull

Els continguts concrets estan funció del pla de treball de les institucions en les quals es duen a terme les pràctiques (equips sectorials d’orientació i intervenció psicopedagògica, instituts d’educació secundària, col·legis d’educació infantil primària i secundària, centres d’educació especial, centres d’atenció precoç, serveis psicopedagògics, institucions d’educació informal, institucions culturals i educatives, organitzacions no governamentals amb finalitats educatives i socioeducatius, empreses de recursos i materials educatius, empreses de serveis educatius, etc.).

Requisits: Haver cursat 60 crèdits, inclosos els crèdits obligatoris generals i els crèdits obligatoris de l’orientació professional.

Pla docent

Orientacions per a la realització de les pràctiques

14 crèdits ECTS

Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat Ramon Llull

Els estudiants s’incorporaran a un grup d’investigació, participaran i s’implicaran en les activitats habituals del grup, amb el seguiment, supervisió i tutoria d’un dels seus membres.

Els estudiants podran realitzar les seves pràctiques en el marc de les línies d’investigació que estan sent desenvolupades actualment pels grups d’investigació que participen en el MIPE:

Universitat de Barcelona

Línia 1: Activitats d’aprenentatge, experiències subjectives d’aprenentatge i influència educativa en entorns presencials, d’e-Learning i mixts. Investigadors: Dr. C. Coll, Dra. A. Engel, Dra. J. Oller · Universitat de Barcelona

 • El sentit de l’aprenentatge escolar i la formació d’aprenents competents en un model d’educació distribuïda i interconnectada.
 • Les tecnologies digitals de la informació i la comunicació i la nova ecologia de l’aprenentatge.
 •  

Línia 2: Interacció i influència educativa: anàlisi, innovació i millora de les pràctiques educatives i d’avaluació per a l’atenció a la diversitat i la inclusió. Investigadors: Dr. J. Onrubia, Dra. A. Remesal, Dra. Mª J. Rochera · Universitat de Barcelona

 • Assessorament col·laboratiu per a la innovació i millora de les pràctiques educatives en una direcció inclusiva.
 • Avaluació de l’aprenentatge per a la innovació i millora de les pràctiques educatives.
 •  

Línia 3: Activitat conjunta, coneixement i aprenentatge en comunitats professionals: professors i alumnes que aprenen junts i comunitats educatives en desenvolupament. Investigadors: Dr. M. Clarà, Dra. R. Colomina, Dra. Mª T. Mauri · Universitat de Barcelona

 • La reflexió conjunta sobre la pràctica i la construcció del coneixement del mestre en la formació del professorat.
 • Coneixement pràctic i coneixement acadèmic en la pràctica dels professionals de l’educació.
 •  

Línia 4: Llegir i escriure per aprendre: processos psicològics implicats i resultats d’aprenentatge. Investigadors: Dra. N. Castells, Dra. M. Miras, Dra. I. Solé · Universitat de Barcelona

 • Estratègies de comprensió lectora i de composició escrita: ensenyament, aprenentatge i intervenció en les diferents etapes educatives.
 • Lectura i escriptura per aprendre: processos i resultats de l’aprenentatge. Autoregulació i aspectes metacognitius (processos de lectura, supervisió i resultats de comprensió).
 •  

Línia 5: Representacions externes i aprenentatges escolars. Investigadors: Dr. E. Martí, Dra. M. Garcia-Milà, Dr. F. Gabucio · Universitat de Barcelona

 • La contribució dels sistemes semiòtics en l’aprenentatge de les ciències i les matemàtiques.
 • La funció de la metacognició en l’aprenentatge de les ciències i les matemàtiques.
 •  

Línia 6: Competències lingüístiques i rendiment acadèmic. Investigadors: Dr. X. Arnau, Dra. A. Teberosky · Universitat de Barcelona

Línia 7: Habilitació i adquisició del llenguatge, la comunicació augmentativa i l’escriptura en persones amb necessitats educatives especials. Investigadors: Dra. C. Basil, Dra. M. Gràcia, Dra. S. Jarque, Dra. M. Rivero, Dr. E. Soro, Dra. R. Vilaseca  · Universitat de Barcelona

 • Detecció, prevenció, atenció precoç i intervenció familiar en persones amb discapacitat.
 • Llenguatge i comunicació al context escolar i familiar: avaluació i intervenció.
 •  

Universitat Autònoma de Barcelona

Línia 8: Identitat docent i estratègies d’ensenyament. Investigadors: Dra. I. Álvarez, Dr. R. Martínez, Dr. C. Monereo · Universitat Autònoma de Barcelona

Línia 9: Diversitat cultural i aprenentatge cooperatiu. Investigadors: Dr. D. Durán, Dr. J. L. Lalueza · Universitat Autònoma de Barcelona

 

Universitat de Girona

Línia 11: Anàlisi de les pràctiques educatives en contextos d’alta diversitat lingüística, el desenvolupament de la competència multilingüe i el disseny i desenvolupament de programes d’intervenció. Investigadors: Dr. M. Esteban, Dra. J. Oller, Dra. I. Serrat, Dr. P. Monreal, Dr. I. Vila · Universitat de Girona

Universitat Ramon Llull

Línia 10: Estratègies de lectura i escriptura acadèmica. Investigadors: Dra. M. Castelló, Dra. I. Liesa

 

Universitat Ramon Llull

Línia 12: Serveis i qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. Investigadors: Dr. C. Giné, Dra. A. Balcells, Dra. M. Gràcia, Dra. S. Jarque, Dra. J. Mas, Dra. R. Vilaseca · Universitat Ramon Llull, Universitat de Barcelona

 • Necessitats de les famílies, qualitat de vida familiar i intervenció en context familiar i escolar.
 • Pràctiques educatives familiars i atenció precoç.
 •  

Requisits: Haver cursat 60 crèdits, inclosos els crèdits obligatoris generals i els crèdits obligatoris de l’orientació recerca.

Pla docent

Orientacions per a la realització de les pràctiques

Comparteix-ho: