Màster Erasmus Mundus de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans / Erasmus Mundus on Work, Organizational and Personnel Psychology

Tota la informació sobre les pràctiques del Màster Erasmus Mundus de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans / Erasmus Mundus on Work, Organizational and Personnel Psychology està disponible al web del màster

Comparteix-ho: