Universitat de Barcelona

Màster en Intervenció Psicosocial

Sortides professionals

Les sortides professionals s'inscriuen en el marc de les polítiques socials previstes per les diferents lleis, d'ordre estatal i autonòmic, desplegades ja fa més de 25 anys en l'estat del benestar social i presents a la Constitució espanyola.
Els diferents àmbits en què estan previstes aquestes sortides professionals són els programes comunitaris i socials de les àrees de migracions; dones i polítiques de gènere; infància en risc; atenció i prevenció de l'exclusió social ja sigui per raons econòmiques o experiències estigmatitzants; inserció sociolaboral, crisis i emergències, i gestió de l'oci i del temps lliure.
Així mateix, les sortides professionals s'inscriuen en els serveis socials que regulen les lleis específiques estatals i autonòmiques en els plans comunitaris, en els serveis socials de base i en els serveis socials secundaris oberts i/o residencials de les àrees d'intervenció social esmentades. L'àmbit del medi ambient es troba habitualment associat als plans comunitaris.
Comparteix-ho: