Universitat de Barcelona

Màster d'Intervenció Psicosocial

Matrícula

La matrícula dels nous estudiants es farà efectiva al setembre. Per tal de poder matricular-se cal haver entregat la documentació requerida per a la preinscripció, haver realitzat l'entrevista amb els coordinadors del màster i haver rebut la carta d'acceptació. Un cop rebuda la carta d'acceptació, i abans de matricular-se, caldrà fer un tutoria amb els coordinadors (el mateix dia de la matrícula)

Portal institucional de matrícula màsters universitaris

Comparteix-ho: