Universitat de Barcelona

Màster en Intervenció Psicosocial

Plans docents

Relació d'assignatures 2022-2023

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster d'Intervenció Psicosocial
Estadística OT 1r semestre 6
Psicologia Social OT 1r semestre 6

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Professional en Intervenció Psicosocial
Benestar Psicosocial i Qualitat de Vida en la Infància i l'Adolescència OT 2n semestre 2.5
Benestar Psicosocial i Qualitat de Vida OB 1r semestre 5
Canvi Social: Representacions i Avaluació OB 1r semestre 5
Comportament Social i Entorn Construït OT 1r semestre 5
Conducta Ecològica Responsable i Gestió Ambiental OT 2n semestre 5
Crisis i Emergències: Processos Psicosocials, Intervenció i Avaluació OT 1r semestre 5
Cultura i Migració: Teoria i Intervenció OT 2n semestre 5
Famílies en Risc Social: Tècniques i Estratègies de Prevenció i Atenció OT 2n semestre 2.5
Gestió del Temps, Oci i Temps Lliure OT 2n semestre 5
Inclusió i Exclusió Social: Teoria i Intervenció OT 1r semestre 5
Infància i Adolescència en Risc Social: Avaluació i Modalitats d'Intervenció OT 1r semestre 5
Intervenció Psicosocial amb Perspectiva de Gènere OT 1r semestre 5
Intervenció Psicosocial en el Món Actual OB 1r semestre 5
Metodologia i Tècniques de Planificació, Gestió i Avaluació dels Serveis Socials en el Marc Institucional OT 1r semestre 5
Paradigma Interpretatiu: Tècniques d'Investigació Empírica i Criteris de Validesa OT 2n semestre 5
Paradigma Positivista: Mètodes Qualitatius i Tècniques d'Anàlisi Multivariant OT 2n semestre 5
Pluralisme Epistemològic i Dissenys d'Investigació en Psicologia Social OT 1r semestre 2.5
Pràctiques d'Investigació en Psicologia Social i Intervenció Psicosocial OT 1r semestre
2n semestre
7.5
Pràctiques Externes d'Especialitat Professional OT 1r semestre
2n semestre
7.5
Procediments d'Intervenció i Avaluació Psicosocial i Comunitària OT 1r semestre 5
Processos Grupals, Canvi i Efectivitat OT 1r semestre 2.5
Professió i Intervenció Psicosocial OB 1r semestre 5
Psicosociologia de la Comunicació Social OT 2n semestre 5
Self i Identitat OT 1r semestre 2.5
Taller de Comunicació Científica i Avenços Documentals OT 1r semestre
2n semestre
2.5
Taller de Comunicació Científica i Indicadors d'Avaluació OT 1r semestre
2n semestre
2.5
Tècniques Grupals en Formació i en Organitzacions OT 1r semestre 2.5
Tècniques Grupals en Problemes Socials i Salut OT 2n semestre 5
Tècniques i Instruments d'Intervenció i Avaluació Psicosocial i Comunitària OT 1r semestre 5
Teoria Social Feminista, Noves Identitats i Psicologia OT 2n semestre 2.5
Treball Final de Màster OB 1r semestre
2n semestre
10
Violència de Gènere: Resistències i Alliberament OT 2n semestre 2.5
Violència Psicològica OT 1r semestre 5
Especialitat: Recerca en Intervenció Psicosocial
Benestar Psicosocial i Qualitat de Vida en la Infància i l'Adolescència OT 2n semestre 2.5
Benestar Psicosocial i Qualitat de Vida OB 1r semestre 5
Canvi Social: Representacions i Avaluació OB 1r semestre 5
Comportament Social i Entorn Construït OT 1r semestre 5
Conducta Ecològica Responsable i Gestió Ambiental OT 2n semestre 5
Crisis i Emergències: Processos Psicosocials, Intervenció i Avaluació OT 1r semestre 5
Cultura i Migració: Teoria i Intervenció OT 2n semestre 5
Famílies en Risc Social: Tècniques i Estratègies de Prevenció i Atenció OT 2n semestre 2.5
Gestió del Temps, Oci i Temps Lliure OT 2n semestre 5
Inclusió i Exclusió Social: Teoria i Intervenció OT 1r semestre 5
Infància i Adolescència en Risc Social: Avaluació i Modalitats d'Intervenció OT 1r semestre 5
Intervenció Psicosocial amb Perspectiva de Gènere OT 1r semestre 5
Intervenció Psicosocial en el Món Actual OB 1r semestre 5
Metodologia i Tècniques de Planificació, Gestió i Avaluació dels Serveis Socials en el Marc Institucional OT 1r semestre 5
Paradigma Interpretatiu: Tècniques d'Investigació Empírica i Criteris de Validesa OT 2n semestre 5
Paradigma Positivista: Mètodes Qualitatius i Tècniques d'Anàlisi Multivariant OT 2n semestre 5
Pluralisme Epistemològic i Dissenys d'Investigació en Psicologia Social OT 1r semestre 2.5
Pràctiques d'Investigació en Psicologia Social i Intervenció Psicosocial OT 1r semestre
2n semestre
7.5
Pràctiques Externes d'Especialitat Professional OT 1r semestre
2n semestre
7.5
Procediments d'Intervenció i Avaluació Psicosocial i Comunitària OT 1r semestre 5
Processos Grupals, Canvi i Efectivitat OT 1r semestre 2.5
Professió i Intervenció Psicosocial OB 1r semestre 5
Psicosociologia de la Comunicació Social OT 2n semestre 5
Self i Identitat OT 1r semestre 2.5
Taller de Comunicació Científica i Avenços Documentals OT 1r semestre
2n semestre
2.5
Taller de Comunicació Científica i Indicadors d'Avaluació OT 1r semestre
2n semestre
2.5
Tècniques Grupals en Formació i en Organitzacions OT 1r semestre 2.5
Tècniques Grupals en Problemes Socials i Salut OT 2n semestre 5
Tècniques i Instruments d'Intervenció i Avaluació Psicosocial i Comunitària OT 1r semestre 5
Teoria Social Feminista, Noves Identitats i Psicologia OT 2n semestre 2.5
Treball Final de Màster OB 1r semestre
2n semestre
10
Violència de Gènere: Resistències i Alliberament OT 2n semestre 2.5
Violència Psicològica OT 1r semestre 5
Comparteix-ho: