Universitat de Barcelona

Màster en Intervenció Psicosocial

Pla d'estudis

El màster d'Intervenció Psicosocial s'estructura en 14 mòduls. Per obtenir el títol de màster és obligatori superar 90 crèdits ECTS.
El màster consta de cinc matèries (mòduls) obligatòries i comunes (dues en començar el màster i tres en acabar-lo).

Pla d'estudis

Comparteix-ho: