Universitat de Barcelona

Màster en Gestió i Desenvolupament de Persones i Equips en les Organitzacions

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu específic del màster és aconseguir que l'alumnat pugui planificar els recursos humans de les organitzacions, sàpiga reclutar i seleccionar professionals, així com gestionar l'aprenentatge individual i col.lectiu en entorns presencials i virtuals, motivant i comprometent persones i equips per assolir els objectius organitzacionals. El màster ofereix formació en el disseny de pràctiques de gestió que siguin viables a llarg termini i responsables pel que fa als propis empleats i respecte a la societat en què s'insereix l'organització. Així mateix, també forma l'alumnat en el coneixement dels principals fonaments financers i legals que operen a les organitzacions, incloses les organitzacions sense ànim de lucre.

L'enfocament del màster és marcadament professionalitzador, per això té l'objectiu que l'alumnat adquireixi les eines, habilitats i competències professionals claus per desenvolupar les funcions de la gestió de persones de manera útil i, amb això, contribuir a millorar el desenvolupament de persones i equips, que a la vegada contribueixin a millorar tota l'organització.

Competències


 • Capacitat per analitzar les necessitats de les persones i dels equips en contextos organitzatius, i la satisfacció que contribueixi a la millora dels processos organitzatius.

 • Capacitat per establir metes i de dissenyar objectius reptadors per a persones i equips membres d'una organització.

 • Capacitat per avaluar processos psicològics i psicosocials en contextos organitzatius.

 • Capacitat per avaluar situacions i de fer una anàlisi de llocs, de riscos, de grups i d'interessos.

 • Capacitat per definir i desenvolupar productes i serveis que contribueixin al desenvolupament de persones i equips (per exemple, dissenyar sistemes d'avaluació de exercicis i rendiments).

 • Capacitat per avaluar productes i serveis en matèria de gestió de persones i equips.

 • Capacitat per intervenir en processos psicològics i psicosocials en contextos organitzatius (per exemple, desenvolupar plans formatius, entrenament d'habilitats, etc.).

 • Capacitat per intervenir en situacions determinades (per exemple, dissenyar o redissenyar llocs de treball o equips).

 • Capacitat d'implementar productes o serveis nous.

 • Capacitat per manejar la retroacció (feedback) com a eina bàsica de la intervenció sobre persones i equips en l'organització.

 • Capacitat per fer informes tècnics (per exemple, realitzar un informe sobre la idoneïtat o no d'un candidat).
Comparteix-ho: