Universitat de Barcelona

Màster en Psicologia de l'Educació - MIPE

Objectius i competències

Objectius

El màster oficial interuniversitari de Psicologia de l'Educació ofereix tres especialitats associades a tres perfils formatius diferents:
  • Especialitat d'Intervenció Psicoeducativa (perfil professionalizador): se centra en la capacitat per a planificar i dur a terme actuacion psicoeducatives amb un alt grau d'especialització en situacions individuals, de grup i institucionals, així com per a intervenir en persones al llarg del cicle vital.

  • Especialitat d'Orientació Psicoeducativa en Educació Secundària (perfil professionalizador): se centra en la capacitat per a planificar i posar en marxa actuacions i processos d'innovació, en diferents nivells de l'organització i funcionament dels centres educatius de secundària i dirigits a diferents actors (equips directius, professorat, alumnat, famílies), que permetin transformar i revisar l'educació secundària obligatòria i postobligatòria actual per a avançar cap a un sistema coherent amb la nova ecologia de l'aprenentatge. 

  • Especialitat de Recerca Psicoeducativa (perfil investigador i acadèmic): se centra en la capacitat per a generar coneixement científic de qualitat, realitzar i analitzar críticament recerques altament especialitzades, així com per a crear, analitzar i difondre informació i desenvolupar formació qualificada en psicologia de l'educació. Mitjançant la superació dels crèdits previstos per a l'obtenció del títol del MIPE, els estudiants desenvolupen i adquireixen un conjunt de competències comunes i específiques relacionades amb aquests perfils.

Competències

  • Capacitat per avaluar processos psicològics de desenvolupament i d'aprenentatge humans, tant normals com a atípics, des dels primers mesos de vida fins a la vellesa, relacionats amb la participació de les persones en activitats i pràctiques educatives de diferents tipus.
  • Capacitat per recollir, transcriure, analitzar i avaluar dades i informacions, i per generar coneixements nous sobre els processos d'aprenentatge en contextos educatius formals, no formals i informals.
  • Capacitat per avaluar i intervenir en processos psicològics implicats en el desenvolupament de pràctiques educatives, amb la finalitat de facilitar i promoure els processos d'aprenentatge i de desenvolupament dels participants, i per contribuir a millorar el funcionament i l'organització de les institucions corresponents.
Comparteix-ho: