Universitat de Barcelona

Màster de Recerca en Comportament i Cognició

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu del programa és formar investigadors competitius a nivell internacional en ciències del comportament en general, i en particular en les àrees de coneixement de personalitat, avaluació i tractaments psicològics; de psicologia bàsica i psicobiologia, i de metodologia de les ciències del comportament.

Competències

L'objectiu específic és assolir les competències següents en l'àmbit de les àrees del programa.

  • Capacitat de dissenyar, planificar i aplicar una investigació científica per resoldre un problema de recerca.

  • Capacitat d'utilitzar les tècniques de recollida i registre de dades segons el perfil de recerca.

  • Capacitat d'utilitzar les diferents tècniques de tractament de les dades.

  • Capacitat d'interpretar de manera crítica una investigació científica.

  • Habilitat per a l'escriptura d'articles i llibres científics, incloent-hi el coneixement dels passos requerits per publicar-los.
Comparteix-ho: