Universitat de Barcelona

Màster de Recerca en Comportament i Cognició

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Primer període: del 5 de març al 31 de maig de 2018
Resolució: 11 de juny aproximadament

Segon període: de l'1 de juny al 15 de juliol de 2018
Resolució: 23 de juliol aproximadament

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Els criteris d'admissió són els següents:
  • Bon expedient acadèmic

  • Bon nivell d'anglès (nivell mínim: B1)

Es tenen en compte les publicacions, presentacions científiques i cartes de referència.
El pes dels dos criteris d'admissió és el mateix (50 %)

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: