Universitat de Barcelona

Màster de Recerca en Comportament i Cognició

Treball final de màster

Guia a seguir per a la presentació del treball final de màster


La tesis ha de ser un treball científic, basat en dades obtingudes i en un anàlisi realitzat durant el pràcticum. Ha de seguir el format d’un article científic i el contingut ha de ser consistent. Això no ha de suposar que ha de ser un article acabat (probablement la major part del treball que haureu fet durant el pràcticum es només una part d’un experiment o, en el millor escenari, estigui en procés). Tot i això, la metodologia de la recerca, la presentació dels resultats, l’anàlisi estadístic, les figures, taules i referències han de seguir les pautes dels articles científics. Us animem també a escriure la tesis en anglès, però en cas que no ho feu, al menys el títol i l’abstract han d’estar escrits en ambdues llengües.


Com en qualsevol article científic, la tesis ha de tenir les següents seccions:

 • Portada: que contingui el títol de la tesis, l’autor i el supervisor
 • Abstract: un breu resum (250 paraules aproximadament) explicant l’objectiu de la tesis, la metodologia, els principals resultats i una breu conclusió. Després de l’abstract hi haurien d’aparèixer 5 o 6 paraules clau.
 • Introducció: Hi ha d’haver la base de l’estudi, incloent els estudis previs en aquest camp, i l’estat actual d’aquesta matèria. També hi ha d’haver l’objectiu i les hipòtesis de l’experiment.
 • Materials i mètodes: ha de haver la informació necessària sobre els participants, el procediment seguit, el disseny experimental i l’anàlisi estadístic.
 • Resultats
 • Discussió: Ha d’incloure una descripció de la rellevància dels resultats, relacionant-los amb els estudis previs. També es important indicar les limitacions de l’estudi i les futures direccions.
 • Referències: El format de les referències ha de ser consistent al llarg del text. Una bona recomanació es seguir el conegut format APA, tot i que també es poden fer servir altres estils.
 • Taules
 • Figures i llegendes

 

No hi ha recomanacions sobre la llargada de la tesis, ja que pot variar molt segons el tipus d’experiment realitzat. En general, altres anys la majoria de les tesis han tingut una llargada al voltant de les 25 pàgines de text més les referencies. Tot i això, dependrà molt de les característiques de cada treball.

Línies de Recerca del programa

Les línies de recerca del programa es poden agrupar de la següent manera:

 • Professor Andrés‐Pueyo, Antonio

  Email: andrespueyo@ub.edu

  Línies d'investigació: Violència, avaluació del risc de violència, psicologia de la delinqüència, psicologia forense, personalitat i diferències individuals.

  Pàgines web:

  Scholar

  Webpage  

  Academia  

  Researchgate

 • Professora Bosch, Laura

  Email: laurabosch at ub.edu

  Línies d'investigació: Percepció del llenguatge, bilingüisme, llenguatge i cognició en la infància.

  Pàgines web:

  Scholar  

  Webpage

 • Professora Clemente Lapena, Imma C.

  Email: iclemente at ub.edu

  Línies d'investigació: Genètica del comportament, diferències individuals, envelliment cognitiu, atenció, dany cerebral

  Pàgines web: 

  Scholar

  Webpage  

  Researchegate

 • Professora Colell Mimó, Montserrat

  Email: mcolell at ub.edu

  Línies d'investigació: primatologia

  Pàgines web:

  Researchgate

 • Professora De Diego, Ruth

  Email:ruth.dediego at ub.edu  

  Línies d'investigació: Aprenentatge del llenguatge, malaltia de Huntington.

  Pàgines web:

  Scholar

  Webpage  

   

 • Professora Díez Chamizo, Mª Victoria

  Email: victoria.diez.chamizo at ub.edu 

  Línies d'investigació: Aprenentatge espacial i cognició.

  Pàgines web:

  Webpage

 • Professora Dolado Guivernau, Ruth

  Email: ruth.dolado at ub.edu

  Línies d'investigació: Modelatge del comportament adaptatiu aplicat a primats.

   

  Pàgines web:

  Webpage

 • Professor Escera, Carles

  Email: cescera at ub.edu  

  Línies d'investigació: Neurociència cognitiva, neurociència auditiva, percepció auditiva, atenció, psicofisiologia, EEG, oscil·lacions cerebrals.

  Pàgines web:

  Scholar   

  Webpage   

  Researchgate  

 • Professor Feixas, Guillem

  Email: gfeixas at ub.edu

  Línies d'investigació: Psicologia de la personalitat, constructivisme, psicoteràpia, teràpia cognitiva, teràpia sistèmica, conflicte cognitiu, identitat, depressió.

  Pàgines web:

  Scholar  

  Webpage   

  Academia   

  Researchgate

 • Professor Fuentemilla, Lluis

  Email: llfuentemilla at ub.edu

  Línies d'investigació: Aprenentatge, memòria, oscil·lacions neuronals, neuroimatge.

  Pàgines web: 

  Scholar   

  Webpage  

  Researchgate  

 • Professora Guilera, Georgina

  Email: gguilera at ub.edu

  Línies d'investigació: Psicometria, meta-anàlisi, revisions sistemàtiques, bibliometria.

  Pàgines web:

  Scholar  

  Webpage   

  Academia   

  Researchgate   

 • Professor Gallardo-Pujol, David

  Email: david.gallardo at ub.edu

  Línies d'investigació: Diferències individuals, personalitat, intel·ligència, genètica de la conducta, genètica.

  Pàgines web:

  Scholar   

  Academia  

  Researchgate  

 • Professor Keil, Matthias

  Email: matskeil at ub.edu

  Línies d'investigació: Percepció de brillantor & claredat, prevenció de col·lisiósistemes dinàmics, sistemes complexos.

  Pàgines web:

  Researchgate

 • Professor López-Moliner, Joan

  Email: j.lopezmoliner at ub.edu

  Línies d'investigació: Percepció i acció, integració sensori-motora, moviment i temps, psicofísica, modelització.           

  Pàgines web: 

  Scholar  

  Webpage  

  Researchgate

 • Professor Manolov, Rumen

  Email: rrumenov13 at ub.edu

  Línies d'investigació: Anàlisi de dades en dissenys de cas-únic.

  Pàgines web:

  Scholar   

  Researchgate  

  Academia

 • Professor Marco-Pallarés, Josep

  Email: josepmarco at ub.edu

  Línies d'investigació: Recompensa, funcions executives, aprenentatge, música, activitat oscil·latòria.

  Pàgines web:

  Scholar  

  Webpage  

  Researchgate 

 • Professor Maydeu-Olivares, Alberto

  Email: amaydeu at ub.edu

  Línies d'investigació: Preferència, elecció, TRI, models d'equacions estructurals, resolució de problemes socials, psicometria, màrqueting.

  Pàgines web:

  Scholar

  Webpage   

  Academia  

  Researchgate

 • Professor Quera, Vicenç

  Email: vquera at ub.edu

  Línies d'investigació: Anàlisi seqüencial del comportament i anàlisi de la interacció, comportament adaptatiu, modelat i simulació del comportament col·lectiu.

  Pàgines web:

  Webpage

  Researchgate

 • Professor Redondo Illescas, Santiago

  Email: sredondo at ub.edu

  Línies d'investigació: Delinqüència, tractament psicològic en delinqüència. 

  Pàgines web: 

  Scholar  

  Webpage   

 • Professor Riba, Carles

  Email: criba at ub.edu

  Línies d'investigació: Primatologia.

  Pàgines web:

  Researchgate

 • Professor Rodríguez-Fornells, Antoni

  Email: arfornells at gmail.com

  Línies d'investigació: Monitorització de l'acció, llenguatge, plasticitat cerebral.

  Pàgines web:

  Scholar   

  Webpage   

 • Professor Salvador Beltran, Francesc

  Email: francesc.salvador at ub.edu

  Línies d'investigació: Conducta adaptativa, simulació del comportament social i espacial en primats humans i no humans, modelatge del moviment col·lectiu.

  Pàgines web:

  Webpage

  Researchgate

   

Comparteix-ho: