Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Psicologia de l'Educació - MIPE (pla antic)

Presentació

Seminari - Màster de Psicologia de l

El màster oficial interuniversitari en Psicologia de l'Educació (MIPE) consta de tres itineraris formatius: dos itineraris profesionalizadores i un itinerari acadèmic i de recerca, que es concreten en les especialitats d'Intervenció Psicoeducativa, Orientació Psicoeducativa en Educació Secundària i Recerca Psicoeducativa. Les tres especialitats condueixen, una vegada cursades i superades les matèries corresponents, a l'obtenció del títol oficial de màster.

Aquest màster està vinculat al doctorat interuniversitari de Psicologia de l'Educació (DIPE), al qual es pot accedir a partir de l'especialitat de Recerca Psicoeducativa.
Asimismo, este máster está vinculado al doctorado interuniversitario en Psicología de la Educación (DIPE), al que se puede acceder a partir de la especialidad de Investigación Psicoeducativa.

En 2016 el MIPE fue acreditado con excelencia por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña

Dades bàsiques

Interuniversitari
Universitat Coordinadora Universitat Barcelona
Universitats Participants
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat Girona
  • Universitat Ramon Llull
Crèdits 90
Modalitat de docència Presencial
Complements de formació
Especialitats
  • Intervenció Psicoeducativa
  • Orientació Psicoeducativa en Educació Secundària
  • Recerca Psicoeducativa
Centre de gestió Facultat de Psicologia
Places 40
Preu orientatiu per crèdit 27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
Coordinació ANA ENGEL ROCAMORA
Comparteix-ho: