Mobilitat

mobilitat subhome

La Universitat de Barcelona té una llarga tradició de relació i col·laboració amb universitats de la resta de l’estat i d’altres països, tant en l’àmbit acadèmic com en el de recerca.

La mobilitat internacional o nacional d’estudiants, professorat i personal d’administració i serveis és una de les manifestacions més evidents de la internacionalització de la UB, un aspecte transversal i fonamental en la vida universitària del segle XXI.

Per tot això, la Facultat de Psicologia  participa en diferents programes de mobilitat, que permeten als membres de la seva comunitat universitària fer estades temporals en altres institucions estrangeres o de l’estat espanyol, com també que els estudiants, professorat i personal d’administració i serveis d’altres universitats puguin fer estades a la Facultat de Psicologia.

Des dels diferents departaments, grups de recerca i grups d’innovació docent de la Facultat s’afavoreix l’intercanvi de professorat i alumnat. Els principals objectius són propocionar estades dirigides a la millora docent, facilitar i afavorir la col·laboració en recerca i l’intercanvi de la diversitat, projectar una facultat amb fort caràcter internacional i aconseguir construir aliances més potents.

Comparteix-ho: