Relacions externes

relacions externes subhome

Avui en dia la Psicologia és una disciplina científica consolidada i una professió clarament establerta en l’entramat social, amb molts àmbits d’actuació diferents.

La preparació i qualificació per a l’exercici professional és una dimensió considerada com a fonamental a la Facultat de Psicologia de la UB, amb l’objectiu de formar professionals que siguin capaços de donar resposta a les demandes de la societat actual.

Per aquest motiu, la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona ofereix al seu alumnat no tan sols una formació científica teòrica i alhora tècnica, sinó també un contacte professional amb algunes de les àrees pròpies de la tasca del psicòleg o psicòloga a la societat actual mitjançant convenis de pràctiques amb empreses o institucions. Intentem afavorir en el nostre alumnat un esperit emprenedor, actituds proactives i un comportament ètic i responsable.

A més, des de la Facultat oferim diferents serveis externs dirigits tant als ciutadans, organitzacions, comunitats i empreses per ajudar en les seves necessitats i donar resposta a les demandes socials. Fem, per tant, la transferència i el retorn del nostre coneixement a la societat.

Els serveis externs, col·laboracions, convenis i unitats d’atenció psicològica de què disposa la Facultat de Psicologia són eines per a la ciutadania.

Comparteix-ho: