The UB takes part in the creation of the Independent Commission for Mediation, Dialogue and Conciliation
News | 05-10-2017

04/10/2017

Institucional

Avui, dimecres 4 d’octubre, diferents institucions i entitats de la societat catalana han constituït una comissió independent per impulsar el diàleg i la mediació entre Catalunya i Espanya amb l’objectiu de trobar una sortida pactada a la situació política del país. A l’acte de presentació de la iniciativa, coordinada pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) i la seva degana, M. Eugènia Gay, hi han participat tots els representants de les institucions que hi donen suport: el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elias; el president del Consell de l’Advocacia Catalana, Carles McCragh; el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros; el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco; la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Margarita Arboix; el president de PIMEC, Josep González; el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls; el president de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya, Eduard Sagarra, i el degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Joan B. Casas. A més d’aquestes entitats, no es descarta que en les properes hores i dies s’hi puguin sumar altres entitats de la societat civil catalana.Today, Wednesday October 4, several Catalan institutions and entities have created an independent commission to promote dialogue and mediation between Catalonia and Spain, willing to find an agreement to solve the political situation in the country. The opening event for this initiative, coordinated by the Barcelona Bar Association (ICAB) and its Dean, M. Eugènia Gay, had the participation of all representatives of the institutions that offer their support: the rector of the University of Barcelona, Joan Elias; the president of the legal bar of Catalonia (Consell de l’Advocacia Catalana), Carles McCragh; the secretary-general of UGT in Catalonia, Camil Ros; the secretary-general of Workers’ Commissions in Catalonia, Javier Pacheco; the rector of the Universitat Autònoma de Barcelona, Margarita Arboix; the president of PIMEC, Josep González; the president of the Chamber of Commerce of Barcelona, Miquel Valls; the president of the United Nations Association of Spain, Eduard Sagarra, and the dean of the Economists Association in Catalonia (Col•legi d’Economistes de Catalunya), Joan B. Casas. Apart from these entities, there may be other entities of the Catalan civil society over the next hours and days.

The participating institutions –which are totally independent and apolitical- believe there is an urgent need to find an exit for this growing tension between the State administration and the Catalan one.

In order to carry the mediation out, the Commission believes it is crucial that both parts –the Catalan Government and the Spanish Government- renounce to one of their postulates. Within these lines, the Commission has set the starting point to start mediation as the restoration of the Spanish law enforcement in Catalonia to the previous situation of the acts that occurred as a consequence of the call for the 1-O, and any unilateral solution without a wide democratic agreement should be ruled out.

Below is the statement “Per la creació d’una Comissió Independent per a la Mediació, el Diàleg i la Conciliació” (To create an Independent Commission for Mediation, Dialogue and Conciliation), in Catalan.

 Social networks