COVID-19

COVID-19 - introducció

Informació relativa a les actuacions portades a terme per la Facultat de Química davant de la pandèmia de COVID-19

Documentació relativa al curs acadèmic 2021/2022

Gestora COVID-19 a la Facultat de Química

A destacar...

Qualsevol persona amb un contagi COVID-19 confirmat, o que presenti símptomes compatibles amb
la COVID-19 ha d’aïllar-se i no pot incorporar-se a la seva activitat presencial a la Facultat de Química.
Ha de contactar de manera immediata amb el sistema públic de salut, amb el Servei Mèdic de
l’OSSMA, amb la gestora COVID-19 de la Facultat i, en funció del col·lectiu al qual pertanyi, amb el
director o directora de departament (PDI); amb l’administradora de centre (PAS); amb el seu
professorat i amb el cap o la cap d’estudis o la persona coordinadora del màster (alumnat); o amb la
persona responsable de la seva activitat (personal d’empreses externes).


Si la presència de símptomes es detecta quan desenvolupa l’activitat a la Facultat, s’han de seguir els
passos següents: avisar la gestora COVID-19 i el responsable corresponent, deixar l’activitat que duia
a terme i marxar al seu domicili, on s’ha d’aïllar. Tot seguit, ha d’avisar el Servei Mèdic de l’OSSMA i
les autoritats sanitàries corresponents i seguir les seves instruccions.