Cursos d’extensió universitària

Els cursos d’extensió universitària de la UB són programes de capacitació o especialització professional de diversa durada que no requereixen titulació prèvia.

Curs d'extensió universitària: Python per a científics

Sovint en la activitat diària, els científics hem de fer front a col·leccions considerables de dades numèriques. Hem de extreure les dades més rellevants, ordenar-les, modificar-les i visualitzar-les. En general, aquestes tasques les hem de dur a terme repetidament. El llenguatge Python ens proporciona eines per poder automatitzar i ser més eficients en aquestes tasques. Malgrat que existeixen molts recursos i tutorials en línia del llenguatge Python, pocs estan orientats a resoldre els problemes i les necessitats més específiques dels científics. Aquest curs cobreix diverses eines que ofereix el Python per al treball científic, especialment centrades en el processament i visualització de dades.

També, aprendrem a codificar algoritmes numèrics de manera eficient en Python. Les sesisons presencials es reralitzaran en una sala d’informàtica de manera que els assistente al curs tindran l’oportunitat de combinar la teoria i la pràctica “in situ”. Per participar i aprofitar aquest curs no és necessari tenir coneixements previs de Python. Tampoc no cal ser un expert en programació en cap altre llenguatge. Sí que esperem que sàpigues quins són els elements bàsics d'un llenguatge de programació, és a dir, una variable, un bucle o una funció. Si ja tens alguns coneixements de Python, el curs et servirà per augmentar la teva eficiència en els programes que escrius.

Podeu trobar l'enllaç per fer la matriculació aquí.

Dates i horari: del 3 al 7 de juny de 2019, de 9:30 a 17:30h (total 30h)

Lloc: Aula d’informàtica 2B, Facultat de Química

 • Conèixer els elements bàsics del llenguatge de programació Python.
 • Aprofundir les estructures algorísmiques bàsiques i la seva implementació en Python.
 • Desenvolupar la destresa per estructurar la resolució d'un problema construint un algorisme adient i de traduir-lo a un llenguatge de programació d'alt nivell com el Python.
 • Conèixer les eines que proporciona el llenguatge Python específiques per a la visualització i tractament de dades. Aplicació d'aquestes eines en l'activitat científica
 • Conèixer les llibreries Python que són d'utilitat en un entorn científic.

 

La metodologia docent es basa en sessions mixtes (teoria/pràctica) de 2h consistents en una explicació de durada reduïda (uns 30 minuts) i posada en pràctica immediata dels coneixements a l'aula utilitzant jupyter notebooks preparats específicament pel curs.
Al llarg de les sessions us proposarem tasques que haureu de dur a terme, de manera autònoma, fora de l'aula. Aquest treball autònom serà tutelat mitjançant tutories presencials i online.

Les explicacions generals i tot el material del curs seran en llengua anglesa. Tanmateix, a les sessions pràctiques es podran realitzar les consultes en anglès, català o castellà.

 1. Característiques generals del llenguatge Python.
 2. Elements bàsics del Python.
 3. Programació científica interactiva emprant Jupyter Notebook.
 4. Funcions.
 5. Mòduls.
 6. Treball amb fitxers.
 7. Creació d’entorns Python.
 8. NumPy.
 9. Visualització de dades amb Matplotlib i altres llibreries.
 10. SciPy.
 11. Anàlisis de dades amb Python: Pandas.
 12. Debugging i optimització de codi.
 13. Altres mòduls útils en ciència.
 14. Més enllà del Python.

Les explicacions generals i tot el material del curs seran en llengua anglesa. Tanmateix, a les sessions pràctiques es podran realitzar les consultes en anglès, català o castellà.

Comparteix-ho: