Detall

8a edició del Màster en Docència Universitària per a Professorat Novell (bienni 2021-2023)

Notícies | 28-05-2021

El procediment d'inscripció, tal com es descriu en el document adjunt, és el següent:

  1. El professorat novell interessat ha d'adreçar la seva petició, juntament amb la proposta de professor/a mentor/a, a la direcció del seu departament (sol·licitud accessible a: https://bit.ly/3vqeX1P).
  2. La direcció del departament ha de fer arribar al Deganat de la seva facultat, abans del 18 de juny, les peticions rebudes signades i prioritzades pel director/a de departament.
  3. Cada facultat ha de fer arribar a l’IDP-ICE la llista prioritzada, juntament amb les sol·licituds rebudes, abans del 30 de juny (model llistat accessible a: https://bit.ly/3vmGGAs).

[Nota: per agilitzar el procés, us recomanem que treballeu amb els arxius de forma electrònica, signats també electrònicament.]

Caldria assegurar, en la mesura que sigui possible, que les persones interessades tinguin docència en els dos cursos acadèmics que dura el màster (2021-2023).

Podreu trobar més informació a la pàgina: https://www.ub.edu/idp/web/universitat/novells/

El dia 10 de juny, de 10 a 11 h, es farà una sessió informativa per resoldre dubtes que puguin tenir tant el professorat novell interessat com altre professorat que vulgui conèixer el màster. L'enllaç de la reunió és https://bit.ly/2Sub1OU


Comparteix-ho: