Detall

Comunicat del degà respecte de la vaga d'estudiants

Avisos | 25-04-2018

En relació amb les diverses convocatòries de vaga per a demà dijous 26 d’abril, l’equip deganal, de forma consensuada amb l’equip de govern, ha acordat mantenir la programació d’activitats acadèmiques. Ara bé, per tal de garantir el lliure exercici del dret de vaga, es demana al professorat que resolgui de manera flexible els conflictes que puguin sorgir en relació amb les activitats acadèmiques programades. En concret, caldrà fer excepcions puntuals a la norma de presencialitat obligatòria a les sessions pràctiques o de seminaris. En cas que s’hagi programat una prova d’avaluació continuada, us demanem que considereu, de forma coordinada amb els vostres estudiants, la possibilitat de canviar la data per a la realització de dita prova.

El desenvolupament de les activitats acadèmiques queda supeditat en tot moment a l’evolució dels esdeveniments, de manera que la Facultat podrà adaptar-se a les circumstàncies particulars en cada moment.