Detall

Comunicat sobre la vaga convocada per a aquest divendres 8 de març

Avisos | 07-03-2019

En relació amb la convocatòria de vaga general per a aquest divendres 8 de març, l'equip deganal, de forma consensuada amb l’equip rectoral, ha decidit de mantenir la programació d’activitats acadèmiques.

Ara bé, per tal de garantir el lliure exercici del dret de vaga dels estudiants i evitar afectacions negatives fruit de possibles incidències en la mobilitat, es demana al professorat que resolgui de manera flexible els conflictes que puguin sorgir en relació amb les activitats acadèmiques programades. En concret, caldrà fer excepcions puntuals a la norma d’assistència obligatòria a les sessions pràctiques o de seminaris. En cas que s’hagi programat una prova d’avaluació continuada, us demanem que, de forma coordinada amb els vostres estudiants, canvieu la data per a la realització de dita prova.

Pel que fa al propi col·lectiu del professorat, si decidiu exercir la vostra llibertat de suspendre les classes per secundar la vaga i participar en els diferents actes convocats, us demanem que ho comuniqueu convenientment i amb la suficient antelació pels canals habituals als vostres estudiants.

El desenvolupament de les activitats acadèmiques queda supeditat en tot moment a l’evolució dels esdeveniments, de manera que la Facultat podrà adaptar-se a les circumstàncies particulars en cada moment, especialment en cas de possibles situacions d'inseguretat per als membres de la nostra comunitat o per a les instal·lacions.

Miquel Vidal

Degà de la Facultat de Química