Detall

Comunicat sobre la vaga de diferents col·lectius convocada per als dies 28 i 29 de novembre

Avisos | 27-11-2018

En relació amb la convocatòria de vaga d’estudiants per als dies 28 i 29 de novembre, l’equip deganal, de forma consensuada amb l’equip de govern, ha acordat mantenir la programació d’activitats acadèmiques. Ara bé, per tal de garantir el lliure exercici del dret de vaga, es demana al professorat que resolgui de manera flexible els conflictes que puguin sorgir en relació amb les activitats acadèmiques programades. En concret, caldrà fer excepcions puntuals a la norma de presencialitat obligatòria a les sessions pràctiques o de seminaris. En cas que s’hagi programat una prova d’avaluació continuada, us demanem que, de forma coordinada amb els vostres estudiants, canvieu la data per a la realització de dita prova.

En paral·lel a la defensa del lliure exercici del dret de vaga, també es demana a les organitzacions convocants que es garanteixi el dret a l’assistència a classe per a tots aquells estudiants que així ho vulguin.

Darrerament, a aquesta convocatòria de vaga s’hi ha adherit el comitè d’empresa del PDI laboral. Si decidiu exercir la vostra llibertat de suspendre les classes per participar en els diferents actes convocats, us demanem que ho comuniqueu convenientment i amb la suficient antelació pels canals habituals als vostres estudiants.

El desenvolupament de les activitats acadèmiques queda supeditat en tot moment a l’evolució dels esdeveniments, de manera que la Facultat podrà adaptar-se a les circumstàncies particulars en cada moment.

Miquel Vidal

Degà de la Facultat de Química