Detall

Comunicat sobre les protestes convocades el 21 de desembre

Avisos | 19-12-2018

El divendres 21 de desembre s’han convocat a Barcelona diverses manifestacions i actes de protesta en relació amb la celebració del Consell de Ministres a la ciutat. A més, s’ha convocat jornada de vaga general entre les 12.30 i les 14.30 h per part de la Intersindical-CSC.

Davant d’aquesta situació, l'equip deganal, de forma consensuada amb l’equip de govern, ha acordat mantenir la programació d’activitats acadèmiques. Ara bé, per tal de garantir el lliure exercici del dret de vaga i evitar afectacions negatives fruit de possibles incidències en la mobilitat, es demana al professorat que resolgui de manera flexible els conflictes que puguin sorgir en relació amb les activitats acadèmiques programades. En concret, caldrà fer excepcions puntuals a la norma de presencialitat obligatòria a les sessions pràctiques o de seminaris. En cas que s’hagi programat una prova d’avaluació continuada, us demanem que, de forma coordinada amb els vostres estudiants, canvieu la data per a la realització de dita prova.

El desenvolupament de les activitats acadèmiques queda supeditat en tot moment a l’evolució dels esdeveniments, de manera que la Facultat podrà adaptar-se a les circumstàncies particulars en cada moment, especialment en cas de possibles situacions d'inseguretat per als membres de la nostra comunitat o per a les instal·lacions.