Detall

El grup de recerca LEMMA forma part de la nova Xarxa Temàtica d’Excel·lència E3TECH (Aplicaciones Medioambientales y Energéticas de la Tecnología Electroquímica)

Notícies | 09-07-2018

La Xarxa Temàtica E3TECH “Aplicaciones Medioambientales y Energéticas de la Tecnología Electroquímica” està constituïda per deu grups de recerca de diferents universitats espanyoles. Per part de la UB, hi participa Ignacio Sirés (grup LEMMA).

La Xarxa és una acció de foment i impuls de R+D+i finançada pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dins de la convocatòria “Acciones de Dinamización - Redes de Excelencia 2017”, la qual pretén fomentar i desenvolupar xarxes de recerca. La Xarxa E3TECH es va posar en marxa el dia 1 de juliol de 2018, tot celebrant la primera reunió de coordinació a la Facultat de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid el dia 4 de juliol. Hi van participar tots els representants dels grups que conformen la Xarxa, a més de la UB: Universidad de Castilla la Mancha (UCLM, coordinadora), Universidad de Cantabria (UC), Universidad de Alicante (UA), Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Universitat de València (UV), Universidad Politécnica de Cartagena (UPCa), Universidad de Vigo (UVi), i Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA-Energía). Els membres de la Xarxa treballaran per implementar la tecnologia electroquímica en els centres de recerca i en el sector industrial espanyol.

Els deus grups de recerca integrants d’aquesta Xarxa són abastament reconeguts en el camp de les aplicacions mediambientals i energètiques de la tecnologia electroquímica, entre les que cal assenyalar les piles de combustible, les bateries d’emmagatzemament d’energia, els supercondensadors i electrolitzadors, i tota la varietat de processos relacionats amb el tractament i desinfecció d’aigües residuals urbanes i industrials i la descontaminació de sòls contaminats. El desenvolupament de la Xarxa serà fonamental per tal d’implementar la tecnologia electroquímica en centres tecnològics i en el sector industrial del país, tot ajudant a posicionar-la a nivell internacional.

La Xarxa actuarà com a consorci que ajudi a la transferència de coneixements de l’electroquímica al sector privat, amb el suport dels principals actors en el camp. Entre els principals objectius cal esmentar: la potenciació de les activitats de recerca de major interès, la recerca de sinèrgies i l’associació per a l’elaboració conjunta de projectes d’àmbit nacional i internacional, la promoció del propi creixement amb la incorporació d’altres universitats, instituts, centres tecnològics i empreses i l’estímul de la transferència tecnològica a la indústria.