Detall

21
març
Jornada sobre prevenció de riscos als laboratoris de recerca
 

Dates:

21-03-2018

Horari:

9:00

Organitza:

Aula Magna "Enric Casasssas"

Lloc:

OSSMA

Programa

9.00 h
Presentació

9.15 h
Seguretat als laboratoris. Plans d’autoprotecció
Control de l’exposició a agents químics, físics i biològics

11.00 h
Descans

11.30 h
Gestió de residus
Ergonomia del laboratori
Primers auxilis

13.30 h
Consideracions finals