Detall
21
març
Jornada sobre prevenció de riscos als laboratoris de recerca
 

Dates:

21-03-2018

Horari:

9:00

Organitza:

Aula Magna "Enric Casasssas"

Lloc:

OSSMA

Programa

9:00 h.
Presentació

9:15 h.
Seguretat als laboratoris. Plans d’Autoprotecció
Control de l’exposició a agents químics, físics i biològics

11:00 h.
Descans

11:30 h.
Gestió de residus
Ergonomia del laboratori
Primers Auxilis

13:30 h.
Consideracions finals