Detall

La Facultat de Química obté l’acreditació institucional

Notícies | 29-06-2021

La Facultat de Química, juntament amb la Facultat d’Economia i Empresa de la UB, va obtenir el passat 26 de maig de 2021 l’acreditació institucional de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), la qual ha estat ratificada posteriorment per la Comisión de Verificación y Acreditación de Planes de Estudios del Consejo de Unversidades en data 22 de juny. Aquest reconeixement, que té una validesa de cinc anys renovable, es publicarà pròximament al web del Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).

Amb aquest reconeixement, tots els títols de graus i de màsters universitaris oficials que s’imparteixen a la Facultat han quedat automàticament acreditats per cinc anys més. Amb tot, l’acreditació institucional aconseguida recentment i com a etapa posterior a la recent Certificació del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU), concedida també per AQU el passat 23 de març, esdevé també un èxit meritori atribuïble a l’esforç i la implicació de tots els agents i grups d’interès del centre, als quals l’equip deganal i la Comissió de Qualitat volen agrair la bona actitud i la feina feta durant tot el procés. 

Cal recordar de nou que el Comitè d’Avaluació Externa que va avaluar el SAIQU de la Facultat durant el procés de Certificació va fer constar explícitament i de forma remarcada la disponibilitat, l’interès i la col·laboració de tot el personal implicat en els processos de qualitat i en les audiències.

Amb aquesta acreditació institucional, la Facultat de Química demostra que segueix una cultura de millora contínua i, en conseqüència, ja no caldrà  seguir un procés d’acreditació individual per a cada titulació com s’havia fet durant els darrers anys. 

 


Comparteix-ho: