Detall

La Facultat de Química participa en un estudi sobre compostos antivirals contra el SARS-CoV-2

Notícies | 05-06-2020

El professor del Departament de Ciència de Materials i Física Química de la Facultat de Química, Jaime Rubio, col·labora en un projecte titulat «Identificació d’inhibidors de la proteasa Mpro del virus COVID-19 per reposicionament de fàrmacs», liderat pel professor Juan Jesús Pérez González de la Universitat Politècnica de Catalunya. El projecte ha estat subvencionat pel Ministeri de Ciència i Innovació i l’Institut de Salut Carlos III, en el marc dels fons extraordinaris per a la investigació de la COVID-19 (Abril 2020).

L’objectiu de l’estudi en qüestió es basa en la identificació de compostos antivirals contra el SARS-CoV-2 a través de la inhibició de la proteasa Mpro del virus. Tot i que aquest procés es podria utilitzar per dissenyar noves molècules, atès el temps requerit per al llançament d’un nou medicament al mercat, l’objectiu de la investigació és el d’identificar molècules amb una capacitat inhibidora de l’enzim Mpro, procés que ja s’està utilitzant com a cura en tractaments per a altres malalties.

Així mateix, es desenvoluparà un estudi equivalent amb el propòsit d’identificar productes naturals amb efectes inhibidors per a aquest mateix enzim.