Detall

Resultats excel·lents de l’acreditació del màster de Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica

Notícies | 11-03-2020

El procés d’acreditació del màster de Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica ha finalitzat amb resultats molt positius, ja que ha estat reconegut per AQU Catalunya amb el segell d’acreditació EXCEL·LENT.

L’equip deganal vol expressar l’agraïment a la feina que ha dut a terme la comissió coordinadora del màster, la Comissió de Qualitat, la Universitat Politècnica de Catalunya com a entitat participant en l'ensenyament, i l’APQUB, i també per altres membres de la Facultat, exalumnes i ocupadors relacionats amb la impartició del títol que van participar en la redacció de l'autoinforme i en les audiències amb el Comitè d’Avaluació Externa. Aquest agraïment es vol fer extensiu, per tant, al conjunt d'alumnes, professors i membres del PAS que treballen amb dedicació i constància per a la millora del títol i de la qualitat docent a la Facultat.

Aquest resultat, juntament amb els informes corresponents, es podran consultar aviat en el web de la Facultat de Química i d'AQU Catalunya.