Doctorat industrial

El Pla de Doctorats Industrials és una estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les universitats públiques i privades, que té per objectius contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els doctorands i doctorandes en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa. En aquest context, la Facultat de Química posa al servei de les empreses i organitzacions públiques i privades la seva expertesa en el camp de la docència i de la recerca bàsica i aplicada.

  • Contacte a la Facultat de Química:

Dr. Fermín Huarte (vicedegà d'ordenació acadèmica)

Dra. Irene García Cano (vicedegana de recerca i transferència)

  • Informació addicional:

Informació sobre el Doctorat Industrial a la web de l'Escola de Doctorat de la UB

Informació sobre el Doctorat Industrial a la web de la Generalitat de Catalunya