Doctorat

Doctorat (recerca)

El títol de doctor és la qualificació màxima que la Universitat pot concedir i s’aconsegueix cursant un programa de doctorat i superant la defensa de la tesi doctoral.

Els programes de doctorat són un conjunt d’activitats que faciliten l’adquisició de competències i habilitats necessàries per obtenir el títol de doctor.

L’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona (EDUB) es concep com la nova organització que desenvolupa la formació doctoral, d’acord amb l’estratègia de la Universitat, i té adscrits tots els programes de doctorat de la UB. En la web de l'Escola de Doctorat trobareu tota la informació sobre normatives, tràmits, elaboració i defensa de la tesi doctoral, etc.

Per més informació sobre els tràmits burocràtics associats als programes de Doctorat propis de la Facultat de Química cal dirigir-se a aquesta pàgina de la secció "Estudis".

Per informació sobre les funcions i composició de la Comissió de Doctorat de la Facultat de Química, cal dirigir-se a aquesta pàgina de la secció "Coneix la Facultat".

Programes de Doctorat en els que intervè la Facultat de Química

Doctorat industrial

El Pla de Doctorats Industrials és una estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les universitats públiques i privades, que té per objectius contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els doctorands i doctorandes en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa. En aquest context, la Facultat de Química posa al servei de les empreses i organitzacions públiques i privades la seva expertesa en el camp de la docència i de la recerca bàsica i aplicada.

  • Contacte a la Facultat de Química:

Dra. Irene García Cano (vicedegana de recerca i transferència)

  • Informació addicional:

Informació sobre el Doctorat Industrial a la web de l'Escola de Doctorat de la UB

Informació sobre el Doctorat Industrial a la web de la Generalitat de Catalunya

Comparteix-ho: