Universitat de Barcelona

Grau d'Enginyeria Química

Pràctiques

Algunes de les assignatures contingudes en el pla docent del Grau es basen total o parcialment en docència pràctica al laboratori. Els continguts, mètodes docents i procediments d’avaluació es detallen en el corresponent pla docent.

Els alumnes interessats a fer les pràctiques als laboratoris de recerca (Alumnes interns) podeu consultar l'apartat de Pràctiques en laboratoris de recerca de la facultat a Tramits acadèmics.

A més, en alguns casos, es poden fer pràctiques externes. Consulta'n la informació a l'apartat de Tràmits acadèmics. 

Comparteix-ho: