Universitat de Barcelona

Grau d'Enginyeria Química

Matrícula

En aquesta pàgina trobareu informació del procediment de matrícula tant per a alumnes de nou accés com per a alumnes ja matriculats al Grau.

 

Procediment de matrícula per a alumnes de nou accés

 

Procediment de matrícula per a la resta d'alumnes del Grau

1. Passos previs a la matrícula

La prematrícula del Grau en Enginyeria Química es fa amb el tutor el mes de juliol per al semestre de tardor i al febrer per al de primavera; les dates estan sempre indicades al calendari acadèmic del grau que hi ha al web. Cada tutor pot convocar els seus estudiants uns dies concrets durant aquests períodes. 

1.1. A l’hora de fer la prematrícula cal tenir en compte els següents aspectes:  

  • la Normativa de permanència de la UB, que s’aplica anualment en acabar el curs  
  • els prerequisits generals de la titulació considerar a partir del semestre N = 4: per poder matricular assignatures del semestre N s’han de tenir aprovades totes les assignatures del semestre (N – 3) i anteriors.
  • els prerequisits del Treball Final de Grau, que estan indicats al Pla Docent de l’assignatura.

1.2. A El tutor pot aconsellar la que al seu entendre és la millor opció, però és la vostra responsabilitat haver consultat prèviament els horaris i les dates d’examen de les assignatures escollides. 

2. Assignació de grups

2.1. Quan una assignatura té més d’un grup, l’assignació es fa seguint els següents criteris, que s’apliquen jeràrquicament: 

A) Queden menys de 30 crèdits per acabar

B) Hi ha contracte de treball vigent

C) Rendiment:

 rendiment = (CMSA/30)*(CS/CM)

CMSA: crèdits matriculats en el semestre N-2

CS: total de crèdits superats fins al semestre N-2

CM: total de crèdits matriculats fins al semestre N-2

(N és el semestre que matricula; no fem N-1 perquè podríem no tenir totes les notes)

 D) Nota mitjana

2. 2. Uns dies després d’acabada la prematrícula, heu de consultar els grups assignats al vostre expedient

 

2.3. Un cop feta l’assignació només s'acceptaran canvis degudament justificats. Per demanar un canvi s'haurà d’omplir una instància estàndard (la podeu demanar a secretaria o descarregar del web) i entregar-la a secretaria abans de la data indicada al calendari acadèmic. Passat aquest període, només es faran canvis per motius molt especials. Els canvis acceptats es veuran directament a l’expedient.

Comparteix-ho: