Universitat de Barcelona

Grau en Enginyeria Química

Plans docents

Relació d'assignatures 2022-2023

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Àlgebra Lineal FB 1r semestre 6
Ampliació d'Operacions de Separació OT 1r semestre 6
Biotecnologia OT 2n semestre 6
Càlcul I FB 1r semestre 6
Càlcul II FB 2n semestre 6
Cinètica Aplicada i Catàlisi OB 1r semestre 6
Circulació de Fluids OB 1r semestre 6
Control i Automatització OB 2n semestre 6
Desenvolupament de Productes OT 2n semestre 3
Dinàmica, Control i Simulació OT 2n semestre 6
Disseny Mecànic d'Equips OB 1r semestre 6
Economia i Empresa FB 2n semestre 6
Electrotècnia OB 2n semestre 6
Enginyeria Bioquímica i Microbiologia OB 1r semestre 6
Enginyeria de Processos i Enginyeria del Producte OB 2n semestre 6
Estadística FB 1r semestre 6
Estratègia en Enginyeria de Processos OT 1r semestre 3
Experimentació en Enginyeria Química I OB 1r semestre 6
Experimentació en Enginyeria Química II OB 1r semestre
2n semestre
6
Experimentació en Química OB 2n semestre 6
Expressió Gràfica FB 2n semestre 6
Fenòmens de Transport OB 1r semestre 6
Fonaments de Mecànica i Ones FB 1r semestre 6
Fonaments de Química FB 1r semestre 6
Fonaments d'Electromagnetisme i Òptica FB 2n semestre 6
Informàtica Aplicada FB 1r semestre 6
Introducció a l'Enginyeria Química OB 2n semestre 6
Laboratori Bàsic per a Enginyeria OB 2n semestre 6
Materials per a l'Enginyeria OB 1r semestre 6
Operacions de Separació OB 2n semestre 6
Optimació i Investigació Operativa OT 1r semestre 3
Pràctiques en Empresa I PR 1r semestre
2n semestre
6
Pràctiques en Empresa II PR 1r semestre
2n semestre
6
Projectes OB 1r semestre
2n semestre
6
Química Analítica OB 1r semestre 6
Química Física OB 2n semestre 6
Química Inorgànica OB 1r semestre 6
Química Orgànica OB 2n semestre 6
Reactors Multifàsics OT 2n semestre 3
Reactors Químics OB 2n semestre 6
Seguretat, Higiene i Legislació OB 1r semestre 6
Tecnologies del Medi Ambient OB 1r semestre 6
Termodinàmica Aplicada OB 1r semestre 6
Transmissió de Calor OB 2n semestre 6
Treball Final de Grau TR 1r semestre
2n semestre
12
Comparteix-ho: