Universitat de Barcelona

Grau en Enginyeria Química

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 150
Optativa 18
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Àlgebra Lineal 1 FB 6
Càlcul I 1 FB 6
Fonaments de Mecànica i Ones 1 FB 6
Fonaments de Química 1 FB 6
Informàtica Aplicada 1 FB 6
Càlcul II 2 FB 6
Fonaments d'Electromagnetisme i Òptica 2 FB 6
Introducció a l'Enginyeria Química 2 OB 6
Laboratori Bàsic per a Enginyeria 2 OB 6
Química Física 2 OB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Circulació de Fluids 1 OB 6
Estadística 1 FB 6
Materials per a l'Enginyeria 1 OB 6
Química Inorgànica 1 OB 6
Termodinàmica Aplicada 1 OB 6
Economia i Empresa 2 FB 6
Electrotècnia 2 OB 6
Expressió Gràfica 2 FB 6
Química Orgànica 2 OB 6
Transmissió de Calor 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Cinètica Aplicada i Catàlisi 1 OB 6
Disseny Mecànic d'Equips 1 OB 6
Enginyeria Bioquímica i Microbiologia 1 OB 6
Experimentació en Enginyeria Química I 1 OB 6
Química Analítica 1 OB 6
Control i Automatització 2 OB 6
Enginyeria de Processos i Enginyeria del Producte 2 OB 6
Experimentació en Química 2 OB 6
Operacions de Separació 2 OB 6
Reactors Químics 2 OB 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Fenòmens de Transport 1 OB 6
Projectes 1 OB 6
Seguretat, Higiene i Legislació 1 OB 6
Tecnologies del Medi Ambient 1 OB 6
Experimentació en Enginyeria Química II 2 OB 6
Treball Final de Grau 2 TR 12
Assignatures Optatives 1 OT 6
Assignatures Optatives 2 OT 12
Comparteix-ho: