Universitat de Barcelona

Grau en Enginyeria de Materials

Pràctiques

Algunes de les assignatures contingudes en el pla docent del Grau es basen total o parcialment en docència de pràctica al laboratori. Els continguts, mètodes docents i procediments d’avaluació es detallen en el corresponent pla docent. 

Es poden fer Pràctiques Externes, ja siguin curriculars (a càrrec de crèdits optatius) o extracurriculars. Consulta la informació a l'apartat Tràmits acadèmics. 

Els alumnes interessats a fer les pràctiques als laboratoris de recerca (Alumnes interns) podeu consultar la informació sobre Pràctiques en laboratoris de recerca de la facultat a l'apartat Tràmits acadèmics.

Comparteix-ho: