Universitat de Barcelona

Grau d'Enginyeria de Materials

Matrícula

En aquesta pàgina trobareu informació del procediment de matrícula tant per a alumnes de nou accés com per a alumnes ja matriculats al Grau.

 

Procediment de matrícula per a alumnes de nou accés

 

Procediment de matrícula per a la resta d'alumnes del Grau

1. Passos previs a la matrícula

La prematrícula del Grau d’ Enginyeria de Materials es fa amb el tutor el mes de juliol i/o primera setmana de setembre; durant el mes de febrer es pot fer una ampliació de matrícula si s’escau; les dates estan sempre indicades al calendari acadèmic del grau que hi ha al web. Cada tutor pot convocar els seus estudiants uns dies concrets durant aquests períodes.

1.1. En cas de tenir contracte de feina vigent, cal portar-lo a secretaria en anar a fer la prematrícula. Si es preveu de tenir-lo, també cal avisar secretaria i portar-lo el més aviat possible.

1.2. A l’hora de fer la prematrícula cal tenir en compte els següents aspectes:

- la Normativa de permanència de la UB, que s’aplica anualment en acabar el curs

- els prerequisits del Treball Final de Grau, que estan indicats al Pla Docent de l’assignatura

1.3. El tutor pot aconsellar la que al seu entendre és la millor opció, però és la vostra responsabilitat haver consultat prèviament els horaris i les dates d’examen de les assignatures escollides.

2. Assignació de grups

2.1. El febrer de primer curs, els grups del segon semestre curricular s’assignen en el mateix ordre en què es va fer la matrícula al juliol.

2. 2. En els altres casos l’assignació de grups es fa seguint uns criteris que s’apliquen jeràrquicament:

 A) Queden menys de 30 crèdits per acabar

 B) Hi ha contracte de treball vigent

 C) Rendiment:

 rendiment = (CMSA/30)*(CS/CM)
CMSA: crèdits matriculats en el semestre N-2
CS: total de crèdits superats fins al semestre N-2
CM: total de crèdits matriculats fins al semestre N-2

(N és el semestre que matricula; no fem N-1 perquè podríem no tenir totes les notes)

(D) Nota mitjana

2.2. Uns dies després d’acabada la prematrícula, heu de consultar els grups assignats al vostre expedient.

2.3. Un cop feta l’assignació només s'acceptaran canvis degudament justificats. Per demanar un canvi s'haurà d'omplir una instància estàndard (la podeu demanar a secretaria) i entregar-la a secretaria abans de la data indicada al calendari acadèmic. Passat aquest període, només es faran canvis per motius molt especials. Els canvis acceptats es veuran directament a l’expedient.

2.4. A l’inici de cada semestre s’anunciarà al web de la Facultat les dades de la matrícula oficial (automatrícula), que es pot fer a través del Món UB des de qualsevol ordinador.
Dates
Nous estudiants de grau serà en el mes de juliol (dates encara per concretar)
Resta d’estudiants tenen: la tutoria i la prematrícula al juliol (dates encara per concretar) i l’automatrícula al setembre (dates encara per concretar)

2.5. Durant l’automatrícula no es podrà fer cap canvi ni d’assignatures ni dels grups assignats.

Informació disponible en format .pdf

Comparteix-ho: