Universitat de Barcelona

Grau en Enginyeria de Materials

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 72
Obligatòria 132
Optativa 24
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Àlgebra Lineal 1 FB 6
Càlcul I 1 FB 6
Fonaments de Mecànica i Ones 1 FB 6
Fonaments de Química 1 FB 6
Informàtica Aplicada 1 FB 6
Càlcul II 2 FB 6
Fonaments d'Electromagnetisme i Òptica 2 FB 6
Fonaments d'Enginyeria de Materials 2 OB 6
Laboratori Bàsic per a Enginyeria 2 OB 6
Química 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Estadística 1 FB 6
Materials per a l'Enginyeria 1 OB 6
Obtenció i Processament de Materials 1 OB 6
Química de Polímers 1 FB 6
Química Física de Materials 1 OB 6
Economia i Empresa 2 FB 6
Elasticitat i Resistència 2 OB 6
Expressió Gràfica 2 FB 6
Metalls i Aliatges 2 OB 6
Metal·lúrgia Física 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Caracterització Estructural 1 OB 6
Ceràmiques Estructurals i Tecnològiques 1 OB 6
Comportament Electrònic, Tèrmic i Òptic dels Materials 1 OB 6
Corrosió i Degradació 1 OB 6
Plasticitat. Mecànica de la Fractura 1 OB 6
Laboratori de Materials 2 OB 6
Materialografia 2 OB 6
Materials Funcionals 2 OB 6
Polímers i Materials Híbrids 2 OB 6
Projectes 2 OB 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Reutilització, Recuperació i Reciclatge 1 OB 6
Tecnologia de Materials 1 OB 6
Tecnologia Industrial 1 OB 6
Selecció de Materials 2 OB 6
Treball Final de Grau 2 TR 12
Assignatures Optatives 1 OT 12
Assignatures Optatives 2 OT 12
Comparteix-ho: