Universitat de Barcelona

Grau en Química

Objectius i competències

Objectius

El grau de Química es planteja els objectius generals següents:

 • Inculcar als estudiants l’interès per aprendre química.
 • Proporcionar als estudiants una base sòlida i equilibrada de coneixements químics i habilitats pràctiques que puguin aplicar a la solució de problemes d’índole química.
 • Proporcionar als estudiants les eines que els permetin adquirir habilitats i destreses valuoses en qualsevol àmbit de la ciència.
 • Proporcionar una base de coneixements i competències que permeti als estudiants continuar els seus estudis, tant en àrees especialitzades com en àrees multidisciplinàries.
 • Generar la capacitat de valorar la importància de la química en els contextos industrial, econòmic, mediambiental i social.
   

Competències

Competències bàsiques

 • Compromís ètic.
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
 • Treball en equip.
 • Capacitat creativa i emprenedora.
 • Sostenibilitat.
 • Capacitat comunicativa.
 • Resolució de problemes.
 • Presa de decisions.
 • Capacitat d'organització i planificació.
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi.

 

Competències específiques

 • Capacitat per demostrar el coneixement i la comprensió dels aspectes bàsics de la química.
 • Capacitat per relacionar, diferenciar i reconèixer el comportament dels elements químics i els seus compostos i per predir-ne les propietats, estructura o reactivitat.
 • Capacitat per manipular amb seguretat productes químics i per fer una valoració dels riscos en l'ús d’aquests, així com en els procediments de laboratori i en la indústria.
 • Capacitat per dur a terme procediments estàndard de laboratoris implicats en treballs analítics o de síntesi en relació amb sistemes químics.
 • Capacitat per reconèixer i analitzar nous problemes, tant de tipus qualitatiu com de tipus quantitatiu, i per plantejar estratègies per poder solucionar-los.
 • Capacitat per avaluar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació químiques.
 • Capacitat per dissenyar, elaborar i executar projectes en l'àmbit de la química.
 • Capacitat per conèixer i comprendre els fonaments teòrics dels principals processos industrials, així com dels materials més adequats en cada cas.
   
Comparteix-ho: