Universitat de Barcelona

Grau en Química

Crèdits a matricular

Nombre de crèdits a matricular per a la matrícula del primer semestre (tardor).
 

Matrícula del primer semestre (tardor)

Modalitat a temps complert:

cal matricular 30 ECTS

Modalitat a temps parcial:

cal matricular 18 ECTS

 
 

Nombre de crèdits totals anuals a matricular en el primer curs (primera matrícula en un grau) segons la modalitat de dedicació
 

Modalitat a temps complert:

cal matricular 60 ECTS (30+30)

cal superar 18 ECTS

Modalitat a temps parcial:

cal matricular 30 ECTS (18+12)

cal superar   6 ECTS


 Informació sobre la Normativa de permanència dels estudiants de la Universitat de Barcelona

Comparteix-ho: