Universitat de Barcelona

Màster d'Enginyeria Química

Pla d'estudis

Pla d'estudis

El pla d'estudis del màster es basa en l'acord del Consell d'Universitats publicat el 4 d'agost de 2009 (BOE-A-2009-12977). Consta de 90 crèdits, distribuïts en tres blocs:

1. Enginyeria de Processos i del Producte (EPP): 45 crèdits (30 d'obligatoris i 15 d'optatius)
2. Gestió i Optimització de la Producció i de la Sostenibilitat (GOPS): 15 crèdits (12 d'obligatoris i 3 d'optatius)
3. Treball de Fi de Màster (TFM): 30 crèdits

Comparteix-ho: