Universitat de Barcelona

Màster d'Enginyeria Ambiental

Preinscripció

Calendari de preinscripció

- Primer període: de l'1 de març al 9 de juliol de 2021.

- Segon període: del 30 d'agost al 10 de setembre de 2021.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

  • 1. Titulació oficial que permeti l'accés al màster. Es valora haver cursat matèries relacionades amb l'enginyeria química i les ciències i tecnologia del medi ambient, així com l'experiència professional en l'àmbit de l'enginyeria ambiental (60 %).
  • 2. Competències relacionades amb les llengües d'impartició del màster. Es valora un coneixement d’anglès superior al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a l'ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres (20 %).
  • 3. Expedient acadèmic (10 %).
  • 4. Actitud i motivació (valorable a través d'una carta de motivació i, opcionalment, mitjançant una entrevista personal) (10 %).

Procediment de resolució

L'òrgan d'admissió i selecció dels estudiants és la Comissió de Coordinació del màster en Enginyeria Ambiental. La Comissió avalua cadascuna de les sol·licituds rebudes i emet la resolució, que es notifica individualment per correu electrònic.
Els sol·licitants tenen un termini de vuit dies per presentar una reclamació o sol·licitud de revisió, que s'ha de dirigir a l'adreça master.ea@ub.edu (aquesta adreça electrònica està protegida contra els robots de correu brossa; necessites activar el JavaScript per veure-la).
Una vegada el candidat ha estat admès i ha rebut la resolució per correu electrònic, si vol reservar plaça en el màster, ha d'enviar una declaració jurada de compromís de matrícula, en format electrònic, a l'adreça master.ea@ub.edu.

Matrícula

Consulteu les dates a l'apartat Matrícula.

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: