Universitat de Barcelona

Màster de Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica

Pla d'estudis
Assignatures obligatòries comunes

Assignatures

Coordinador

Tipus

Semestre

ECTS

Eines informàtiques

Sergio Madurga

(CMQF-UB)

OB

1

3

Introducció a la

computació científica

Ramon Reigada

(CMQF-UB)

OB

1

6

Modelització

 a la Multiescala

Francesc Mas

(CMQF-UB)

OB

1

6

Modelització Molecular

Ignasi Pagonabarraga (FMC-UB)

OB

1

6

Assignatures optatives (21 ECTS per escollir)

Assignatures

Coordinador

Tipus

Semestre

ECTS

Mètodes Matemàtics

Aplicats

Ibério Ribeiro

(CMQF-UB)

OP

1

3

Matèria Condensada

Carmen Miguel

 (FMC-UB)

OP

1

3

Fonaments de

Mecànica Estadística

Jose M. Sancho

(FMC-UB)

OP

1

3

Estructura Electrònica

Josep Ma. Bofill

(QIO-UB)

OP

1

3

Eines Informàtiques

Avançades

Sergio Madurga

(CMQF-UB)

OP

2

3

Dinàmica Quàntica

Pablo Gamallo

(CMQF-UB)

OP

2

3

Mecànica Estadística

de No Equilibri

Miguel Rubí

(FMC-UB)

OP

2

3

Mètodes Avançats

 de Simulació Molecular

Matteo Palassini

(FMC-UB)

OP

2

3

Multiesvala, Mètodes

Coarse Grain i Mètodes Mixtes

Giancarlo Franzese

(FMC-UB)

OP

2

3

Estructura Electrònica

en Sòlids

Pere Alemany

 (CMQF-UB)

OP

2

3

Superficies i Catàlisis

Pablo Gamallo

 (CMQF-UB)

OP

2

3

Soft matter

David Reguera

(FMC-UB)

OP

2

3

Sistemes Complexos

Marian Boguña

 (FMC-UB)

OP

2

3

Bioquímica Computacional 

Jaime Rubio

 (CMQF-UB)

OP

2

3

Estructura Molecular

i Reactivitat Química

Mercè Deumal

 (CMQF-UB)

OP

2

3

Biologia de Sistemes Computacionals

Marta Ibañes

 (FMC-UB)

OP

2

3

TFM
Treball Final de Màster (18 ECTS)
Comparteix-ho: