Universitat de Barcelona

Màster de Química Analítica

Sistema d'avaluació

El sistema d'avaluació de cada assignatura del màster està explicat al corresponent pla docent, que es pot consultar a la guia acadèmica.

Avaluació del Treball Final de Màster (TFM)

Comparteix-ho: