Universitat de Barcelona

Màster de Química Analítica

Matrícula

Si és la primera vegada que et matricules en aquest màster, recorda que abans has fer la preinscripció.

La informació del procés d'automatrícula és comuna per a tots els màsters. En aquesta pàgina trobaràs més informació de matrícula

Procediment per l’admissió al màster de química analítica i seqüència d’accions que inclou

Divendres 25 de Setembre 2020

  • Publicació del Llistat prioritzat d’estudiants preinscrits que compleixen els requisits d’admissió

 

Dilluns 28 de Setembre 2020

  • Data límit per a la confirmació de la participació al màster. La confirmació es farà mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: jfgarcia@ub.edu. La manca de confirmació s’entendrà com la renuncia a participar en el màster.

 

Dimarts 29 de Setembre 2020

  • En funció de la llista prioritzada i les confirmacions rebudes, es publicarà la llista definitiva de estudiantes admesos en el Màster.
  • Publicació de la llista de Trabajos Final de Máster oferts.

 

Dimecres 30 de Setembre de 2020

  • Data límit per que els estudiants retornin la llista prioritzada de Treballs Finals de Màster d’acord amb els seus interessos.

 

Dijous 1 d’Octubre de 2020

  • Publicació de la llista con la assignació de Trabajos Final de Máster.

 

Divendres 2 d’Octubre de 2020

  • Contacte amb els directors de TFM per a consultar sobre les assignatures optatives relacionades amb el contingut del TFM.

 

Dilluns 5 d’Octubre de 2020

  • Inici del curs de forma presencial a les 15h a l’aula 204

 

El número de places disponibles en el màster es de 33.

No s’oferiran Treballs Finals de Màster que puguin realitzar-se a temps parcial.

Els estudiants estrangers, abans de confirmar la seva participació han d’assegurar-se que poden complir els requeriments administratius descrits en la pàgina web del màster o posar-se immediatament en contacte con la Sra. Silvia Rovira Marce de la secretaria de postgrau. (sroviram@ub.edu).

Curs 2020-2021: Calendari de matrícula (automatrícula, setembre 2020)

1a fase - Estat preinscripció finalitzada: Abans del 18 de setembre de 2020

2a fase - Inici de matrícula: 5 d'octubre de 2020

3a fase - Autorització: 6 d'octubre de 2020

4a fase - Finalització de matrícula:  7 d'octubre de 2020

5a fase - Pagament: dins dels 7 dies posteriors a la data indicada en el resguard imprès

Resolució de problemes: 8 d'octubre de 2020

Comparteix-ho: