Universitat de Barcelona

Màster de Química Orgànica

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu d'aquest màster és completar la formació dels graduats en Química i ensenyaments afins amb una formació teòrica avançada especialitzada en química orgànica. El màster potencia la part experimental, que constitueix més de la meitat dels crèdits del màster, i es desenvolupa majoritàriament als laboratoris dels grups de recerca del professorat del màster. Així, doncs, es tracta de formar professionals especialitzats que puguin adaptar-se a diversos camps de recerca i desenvolupament en l'àmbit de la química orgànica o en àmbits transversals de la química, amb predomini de l'orgànica. El màster pretén que l'alumnat desenvolupi rigor, iniciativa i esperit crític en el treball de laboratori, que adquireixi la inquietud necessària per abordar un projecte de recerca en entorns nous i que conegui les eines teòriques i pràctiques de què es disposa avui dia per desenvolupar correctament la recerca.

Competències


 • Capacitat de presentar oralment (en públic) i per escrit la feina feta, en els tres idiomes del màster.

 • Capacitat de comprendre els documents cientificotècnics de química en anglès.

 • Capacitat de treballar de manera coordinada en la preparació i el desenvolupament d'un projecte.

 • Coneixement pràctic de les tècniques de laboratori actuals en química orgànica.

 • Coneixement i domini de les tècniques comunes de caracterització de compostos orgànics.

 • Coneixement de les normes sobre la prevenció de riscos al laboratori i en la indústria química orgànica.

 • Domini dels aspectes pràctics de l'ús de la documentació química.

 • Coneixement dels mecanismes de reacció comunament acceptats de la química orgànica.

 • Capacitat de dissenyar rutes de síntesi de molècules orgàniques de complexitat mitjana.

 • Coneixements sòlids sobre els mètodes de síntesi més rellevants en química orgànica, incloent els fonaments dels processos estereoselectius en química orgànica.

 • Visió de conjunt de la química orgànica que permeti aplicar els coneixements adquirits a altres ciències frontereres, com la bioquímica, la farmàcia, la medicina i la ciència de materials.

 • Coneixement dels processos i conceptes més habituals en la indústria química orgànica.

 • Coneixements bàsics de les tècniques més habituals per a l'estudi teòric de les estructures orgàniques i dels mecanismes de reacció.
Comparteix-ho: