Universitat de Barcelona

Màster de Química Orgànica

Sistema d'avaluació

L'avaluació de les assignatures del Màster de Química Orgànica es fa d'acord amb els procediments descrits als respectius plans docents.
Comparteix-ho: