Universitat de Barcelona

Màster de Química Orgànica

Avaluació

Curs 2020-2021

Les proves d'avaluació contínua de cada assignatura seran programades pels professor.

La prova de conjunt de l'avaluació contínua i l'examen final de l'avaluació única de cada assignatura tindrà lloc simultàniament, encara que amb continguts diferents.

Les proves de reavaluació tindran lloc 6 i 9 d'abril (després de Setmana Santa) en horari a determinar en funció de les necessitats

 

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

Els exàmens tindran lloc de 9 a 13h:

Química Biològica                                                                                      2 de novembre

Química Orgànica Teòrica                                                                        4 de novembre

Disseny i Mètodes de Síntesi Orgànica                                                   6 de novembre

Tècniques Espectroscòpiques i de Laboratori en Química Orgànica  1 de febrer  

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

Els exàmens tindran lloc de 9 a 13h els dies següents:

Síntesi Orgànica Estereoselectiva          8 de gener

Química Mèdica                                      11 de gener

Química Heterocíclica                             13 de gener

Modelització Molecular                         15 de gener

Química de Pèptids i Àcids nucleics     18 de gener

Química Organometàl·lica                      20 de gener

Materials Orgànics                                 22 de gener

Química Orgànica Industrial                  25 de gener

Química Orgànica Estructural Avançada     27 de gener

Comparteix-ho: