Universitat de Barcelona

Màster de Química Orgànica

Treball final de màster

Curs 2020-2021

Criteris d'assignació de TFM

Llistat de projectes de TFM (properament, novembre de 2020)

Assignació de tutors de TFM (properament, novembre de 2020)

Criteris de redacció de treballs acadèmics.

La memòria del TFM s'haurà de presentar per triplicat a la Secretaria la Secció de Química Orgànica no més tard del 30 de juny de 2021 a les 12 h.

Es publicaran les memòries de millor nivell científic i formal.

Per fer-ho, després de la primera pàgina amb nom, etc .. s'ha d'afegir una pàgina amb el logotip de Creative Commons que s'adjunta

Juntament amb la memòria s'ha de lliurar l'imprès de cessió de drets que s'adjunta i l'arxiu pdf de la memòria per qualsevol de les vies ordinàries (pendrive, CD ....). Si algun estudiant o el seu tutor no vol que el seu treball es publiqui també ha de lliurar l'imprès sense signar amb una nota explicant el per què no.

Les presentacions tindran lloc entre els dies 5 i 9 de juliol de 2021 amb un calendari i horari que es farà públic en el seu moment.

En el pla docent de l'assignatura s'indiquen les normes per a la confecció de la memòria.

Allà on convingui inserir el logotip de la Universitat de Barcelona, s'ha de fer ús de l'actual que s'adjunta:

Comparteix-ho: