Universitat de Barcelona

Màster en Química de Materials Aplicada

Treball final de màster

Elecció del TFM

Memòria del TFM

Tal com s'indica en el Pla Docent, el treball realitzat es presentarà en forma d'article, amb una extensió no superior a 15 pàgines, seguint els criteris lingüístics de la Universitat de Barcelona. Es proporcionarà una plantilla amb més detalls sobre l'informe.

Per a l’avaluació del TFM, serà necessari disposar del següent material amb la data fixada al calendari acadèmic:

  • S’enviarà un arxiu pdf de la memòria etiquetat Cognom-Nom.pdf a través de Campus Virtual, així com altres documents requerits en el Campus Virtual de l’assignatura.
  • 3 còpies en paper de la memòria, que s’entregaran al coordinador de l’assignatura.

TFMs de cursos anteriors

Comparteix-ho: